Zespół prawa własności intelektualnej

Zespół prawa własności intelektualnej zajmuje się m.in. :
- wspomaganiem twórców kultury i innych podmiotów w zabiegach o poszanowanie ich praw autorskich,
- wspomaganiem wynalazców i innych podmiotów w ochronie tworzonych przez nich dzieł,
- wszelkie zagadnienia z zakresu własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych), konkurencji, domen internetowych, etc.,
- zagadnienia związane z ochroną konkurencji i przeciwdziałaniem praktykom nieuczciwej konkurencji.