Zespół prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego

Zespół prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego zajmuje się m.in.
- obsługą i doradztwem w zakresie prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego,
- obsługą i doradztwem w zakresie działalności stowarzyszeń, zrzeszeń, związków zawodowych, związków twórczych i fundacji oraz innych podmiotów,
- obsługą prawną procesu przygotowywania inwestycji, w tym sporządzaniem i negocjowaniem umów deweloperskich i umów o roboty budowlane.