Charles Szymanski

Charles Szymanski jest amerykańskim prawnikiem polskiego pochodzenia. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Pittsburgu.

Został adwokatem w Pennsylwanii, praktykował też w Michigan. Jest aktywnym członkiem State Bar of Michigan, współtworzył również Jagiellonian Law Society w Philadelphii. Zasłynął w kilku precedensowych w skali amerykańskiej sporach sądowych.

Wykładał prawo na Michigan State University, a w Polsce od kilku lat współpracuje jako wykładowca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetm Łódzkim, a także Uniwersytetem Witolda w Wilnie.