Zespół prawa cywilnego

Zespół prawa cywilnego zajmuje się m.in.:
- prowadzeniem spraw spadkowych, w tym dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, testamentów, zachowku oraz wydziedziczenia,
- prowadzeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanych ze znoszeniem współwłasności i podziałami nieruchomości,
- pomocą prawną w sprawach rodzinnych,
- kompleksową obsługą prawną w sprawach obrotu i zarządzania nieruchomościami w tym nabywaniem, najmem i zbywaniem nieruchomości,
- prowadzenie spraw o odszkodowania, zwłaszcza w sprawach ubezpieczeniowych,
- przygotowywaniem pozwów zbiorowych,
- przygotowywaniem wniosków o upadłość konsumencką.