Zespół procesowy

Zespół procesowy zajmuje się m.in.:
- kierowaniem do sądów pozwów i występowaniem postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych,
- obroną klientów w postępowaniach karnych,
- reprezentowaniem klientów w sporach z organami administracji państwowej we wszystkich etapach postępowania administracyjnego oraz sądowo - administracyjnego.