Michał Łukasik

tel. 601 097 774    e-mail: michal.lukasik@kancelariacogito.pl
Michał Łukasik ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po odbyciu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego, został wpisany na listę radców prawnych w OIRP w Toruniu w 1992 roku.

Ukończył Podyplomowe Studia Podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Jest współautorem i autorem kilku pozycji książkowych z zakresu podatków. W latach 1992-2008 był współzałożycielem i udziałowcem toruńskiej Kancelarii "Mecenasi".

Występował w charakterze pełnomocnika przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu