Zespół prawa pracy

Zespół prawa pracy zajmuje się m.in. :
- konsultacjami w zakresie postanowień umów o pracę i kontraktów menadżerskich,
- doradztwem w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym zwolnień grupowych,
- przygotowywaniem i opiniowaniem projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, układów zbiorowych pracy i umów społecznych,
- doradztwem w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- implementacją procedur antymobbingowych u pracodawców.