Zespół prawa podatkowego, celnego i dewizowego

Zespół prawa podatkowego, celnego i dewizowego zajmuje się m.in. :
- prowadzeniem postępowań podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi,
- prowadzeniem postępowań przed organami celnymi,
- prowadzeniem postępowań w zakresie prawa dewizowego,
- wspieraniem samorządu terytorialnego w optymalizowaniu procedur pozyskiwania podatków i opłat lokalnych
- wspieraniem podmiotów gospodarczych w zakresie prawidłowości naliczeń podatków od nieruchomości oraz innych podatków.