Zespół prawa gospodarczego i prawa spółek

Zespół prawa gospodarczego i prawa spółek zajmuje się m.in.:
- przygotowywaniem i negocjacjami wszelkich umów związanych z obrotem gospodarczym,
- przygotowywaniem projektów umów i reprezentowaniem Klientów w negocjacjach handlowych,
- tworzeniem, likwidacją, łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych,
- pełną obsługą spółek z udziałem kapitału zagranicznego,
- obsługą organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
- postępowaniami rejestrowymi podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.