Elżbieta Górska

tel. 603 672 616    e-mail: elma.gorska@wp.pl; elzbieta.gorska@kancelariacogito.pl
1985 ukończenie studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
1992 wpis na listę radców prawnych w OIRP w Toruniu
1992 - 2008 udziałowiec-współzałożyciel toruńskiej Kancelarii "Mecenasi"
1992-2004 zarządzanie upadłymi przedsiębiorstwami i spółkami; pełnienie funkcji syndyka i likwidatora
1999 do dnia dzisiejszego prowadzi i koordynuje obsługę prawną kilku jednostek samorządu gminnego, podmiotów zagranicznych funkcjonujących w Polsce oraz polskich firm świadczących
usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Języki: angielski