Paweł Szatkowski

tel. 509 199 613    e-mail: pawel.szatkowski@kancelariacogito.pl
Paweł Szatkowski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008) oraz University of Cambridge w Wielkiej Brytanii (2009). W 2011 roku ukończył studia na University of Leicester w Wielkiej Brytanii, uzyskując tytuł LLM. Od 2010 roku jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Od 2010 roku Paweł Szatkowski jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Języki: angielski