Nasza praktyka

Partnerzy Kancelarii "Cogito" posiadają wieloletnie doświadczenie we wszystkich obszarach praktyki prawnej.
W szczególności
- obsługujemy wszelkie transakcje gospodarcze,
- zajmujemy się zagadnieniami prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
- prowadzimy obsługę obrotu nieruchomościami,
- doradzamy w zakresie prawa podatkowego, celnego i dewizowego,
- prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych,
- prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy,
- wspieramy podmioty zagrożone działaniami windykacyjnymi,
- przygotowujemy wnioski o upadłość konsumecką osób fizycznych,
- w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego (we wszystkich dziedzinach),
- rozwiązujemy problemy z uwzględnieniem przepisów prawa europejskiego.

Kancelaria "Cogito" to również zespół bardzo doświadczonych prawników, którzy wspierają funkcjonowanie związków zawodowych, związków producentów rolnych oraz organizacji i związków twórców kultury.
Partnerzy z naszej Kancelarii mają wieloletnią praktykę w skomplikowanych sprawach cywilnych i karnych. Łącznie w ostatnich latach, partnerzy Kancelarii prowadzili dla naszych Klientów z powodzeniem ponad 2.500 spraw sądowych karnych i cywilnych na terenie całego Kraju. Nasi partnerzy wnosili skutecznie skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego, oraz skargi kasacyjne i kasacje do Sądu Najwyższego. Są również autorami wielu skutecznie wniesionych skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Partnerzy Kancelarii reprezentowali z powodzeniem naszych Klientów również przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.